Skip to main content

De Gelukskoffer is een lesmethode voor basisscholieren, waarbij kinderen leren hoe ze sociaal, positief en zelfbewust in het leven kunnen staan. Aan de basis van deze methode liggen de ervaringen die Clara den Boer als organisatie-adviseur in het bedrijfsleven opdeed. ‘Waardering uitspreken is de meest onderschatte managementtechniek die er is.’

Waar word je gelukkig van? Wat drijft jou? Wie ben je? Het lijkt simpel, maar de meeste volwassenen vinden het lastig deze vragen te beantwoorden. Clara den Boer, psychologe en bedrijfskundige, geeft leiderschapstrainingen in het bedrijfsleven. In dat kader stelt ze dit soort vragen aan ondernemers en managers.

Clara den Boer (1968) is ontwikkelaar van leiderschapsprogramma’s in het bedrijfsleven. Daarnaast is zij oprichter van Gelukskoffer en creator van het boek en de film Ondernemend Geluk – www.gelukskoffer.nl

Toen haar oudste zoon in groep 7 zat, realiseerde ze zich hoe waardevol het zou zijn als je al op jongere leeftijd leert over persoonlijk leiderschap, waar je gelukkig van wordt en wie je bent. Dat geluk net zoals taal en rekenen een vak op school is.

‘Hoe belangrijk zijn de klassieke vaardigheden straks nog?’

Samen met Anke Appel-den Boer startte Clara tien jaar geleden met het ontwikkelen van de methode Gelukskoffer. Deze methode is gebaseerd op positieve psychologie. Inmiddels is Gelukskoffer een schoolbrede lesmethode die al meer dan 30.000 kinderen heeft bereikt. Clara den Boer: “Met onze lesprogramma’s krijgen kinderen gedurende de basisschoolperiode inzicht in het herkennen en ontwikkelen van geluk. We gebruiken thema’s als wat is geluk? Positief denken, dankbaarheid, talenten, zelfvertrouwen en geluk doorgeven. Daarmee gaan de kinderen aan de slag.”

Het is erg belangrijk om hiermee al vroeg vertrouwd te raken, vindt Den Boer. “Er ligt veel druk op presteren in het onderwijs, terwijl we tegelijkertijd helemaal niet weten hoe de arbeidsmarkt er straks voor de kinderen uitziet. Rekenen en taal, hoe belangrijk zijn deze klassieke vaardigheden straks nog? Persoonsvorming en creativiteit zijn in mijn ogen zeker zo belangrijk om straks als jong volwassene aan het werkzame leven te beginnen.”

‘Kinderen leren te zijn zoals ze zijn’

Met de lesmethode van Gelukskoffer leren kinderen zichzelf kennen. “Noem het gerust persoonlijk leiderschap. Kinderen leren te zijn zoals ze zijn, waarbij ze het besef hebben dat dat altijd goed is. Ze hoeven niet te onderdrijven of te overdrijven. Als je kinderen laat zien dat iedereen kwetsbaar is, dan worden ze verdraagzamer en socialer. Wie lekker in zijn vel zit, gelukkig is, hoeft niet zo nodig een ander klein te maken, of te pesten. Daarnaast leren ze met onze methode waar ze goed en minder goed in zijn. Ze leren dat dat volstrekt normaal is. Dat vergroot hun zelfbewustzijn”, aldus Den Boer.

Wat mensen goed doen vinden we gewoon

Ze ziet in het bedrijfsleven vaak mensen worstelen met de vaardigheden die kinderen met de Gelukskoffermethode vandaag spelenderwijs aanleren. Ze begeleidt organisaties die willen of moeten veranderen en voor de opgave staan hun medewerkers hierin mee te krijgen. “Mensen die zich verbonden en gewaardeerd voelen met het bedrijf gaan uiteraard makkelijker mee dan werknemers die niet erg happy zijn en zich miskend of onveilig voelen. Waardering uitspreken is de meest onderschatte managementtechniek die er is. Wat mensen goed doen vinden we vaak gewoon, wat niet goed gaat wordt breed uitgemeten.”

‘Ben je aan het leven of overleven?’

Het is belangrijk dat de leiders in het bedrijf hun medewerkers op de juiste manier waarderen, zodat deze zich gewenst en veilig voelen. “Je kunt pas leidinggeven aan anderen als je ook leiding kunt geven aan jezelf. Ben je aan het overleven of aan het leven? Daar laat ik de deelnemers in mijn leiderschapsprogramma’s over nadenken. Wat maakt je gelukkig? Is het dat salaris? Die auto van de zaak? Maar die dingen worden uiteindelijk gewoon. Werkgeluk zit veel meer in doen wat je leuk vindt, je talenten kunnen laten zien, in waardering krijgen én geven. Als je in jezelf gelooft, positief naar jezelf kijkt en mensen om je heen verzamelt, die je steunen en uitdagen, dan sta je in je kracht. Het gaat steeds meer om de balans tussen IQ, EQ en HQ, de Happiness Quotient. Volwassen leiders moeten dit vaak nog tussen de oren krijgen, kinderen raken er gelukkig nu al mee vertrouwd.”