Erkenning is naast Aandacht en Beloning een essentieel component in de waarderingsformule van Sparkler. Wat verstaat werkend Nederland eronder en hoe kan Erkenning verbeterd worden?

Wat is Erkenning? Werkend Nederland omschrijft het in het onderzoek van Sparkler naar haar waarderingsformule onder meer met deze woorden: ‘Erkenning is je zien en gezien voelen voor je werkzaamheden, het gevoel hebben dat je erbij hoort.’ Of: ‘Dat het gezien wordt dat je je als mens en professional in de organisatie inzet, en dat af en toe wordt teruggegeven wat dat betekent voor de organisatie zelf, maar ook voor de mensen waarmee je samenwerkt.’ Aangevuld met: ‘Dat men je inzet op de plekken waar je goed tot je recht komt, voor je werk maar ook voor jezelf zodat je niet opbrandt.’

Samenvattend kunnen we zeggen dat Erkenning draait om gezien worden en ertoe doen. Uit het onderzoek blijkt dat er enige overlap is met een andere pijler van waardering, namelijk Aandacht. Toch is er wel verschil. Aandacht gaat met name om gezien worden op het persoonlijke vlak, bij Erkenning draait het meer om de zakelijke, professionele kant. Medewerkers willen dat hun prestaties worden gezien en willen zich waardevol voelen voor de organisatie.

Kijken we naar de cijfers, dan blijkt dat er veel ruimte voor verbetering is. Zo ervaart 15 procent van de medewerkers van Nederlandse bedrijven en organisaties onvoldoende Erkenning, en vindt 46 procent dit nét voldoende. Waar Aandacht vooral een taak is van de direct leidinggevende, ligt het bevorderen van Erkenning meer op de weg van het hoger management of de directie. Slechts 45 procent van de medewerkers ervaart Erkenning door het hoger management. Het cijfer voor erkenning daalt ook nog eens naarmate organisaties groter worden.

Zinvol werk

Wat zijn de factoren die bepalen of Erkenning ervaren wordt, en waar het hoger management dus de focus op moet leggen? In het onderzoek wordt onder meer genoemd ‘de ruimte krijgen om ideeën en gedachten te uiten’. Daarnaast: ‘het vertrouwen krijgen om zelf beslissingen te nemen’, ‘ontwikkelkansen krijgen’ en ‘merken dat mijn kwaliteiten van meerwaarde zijn’.

In de eerdere artikelen op deze site zijn veel voorbeelden te vinden van hoe Erkenning in de praktijk vorm kan krijgen. Zo moet het management effectief ‘wortels voorhouden’, waarmee de organisatie succesvoller wordt. Ook is Erkenning van cruciaal belang in met name de onboarding-fase van nieuwe medewerkers en speelt het een rol in het beoordelingsmodel van bedrijven. ‘Gezien worden’, vrij kunnen spreken en ideeën opperen zijn belangrijke elementen van ‘psychologische veiligheid’ binnen bedrijven.

Naast ‘gezien worden’ is ‘er toe doen’ een belangrijk element van Erkenning. Dat blijkt bij veel bedrijven nogal een aandachtspunt, omdat de focus te veel ligt op procedures, winst maken en controle en niet op professionele groei en zelfontplooiing. Medewerkers willen niet alleen zinvol werk doen bij het bedrijf waar ze werken, ze willen ook steeds meer dat de bedrijven zélf zinvol bezig zijn: dat ze een positieve bijdrage leveren aan de samenleving of de wereld. Het belang van Erkenning voor waardering kan daarmee niet overschat worden.

Waardering werkt

In de serie Waardering Werkt gaan we dieper in op de bevindingen uit het onderzoek naar de Sparkler-formule: Aandacht, Erkenning en Beloning. Benieuwd hoe Sparkler jouw organisatie kan ondersteunen om waardering in te bedden in de bedrijfscultuur? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerd aan Erkenning: gezien worden en ertoe doen:

Privacyverklaring Sparkler

Lees meer

Geef aandacht aan collega’s

Lees meer