Wezenlijke verbinding zorgt voor gelukkige mensen, ook op de werkvloer. Teams met waardevolle relaties tussen medewerkers onderling en met leidinggevenden, presteren beter. Dat klinkt eenvoudig en dat is het eigenlijk ook. Maar het vraagt wel om een bepaalde denkwijze, en om je bewust zijn van hoe je je gedraagt. Aandacht voor een ander speelt daarbij een belangrijke rol.

Waardering en erkenning

Wat is verbinding precies? En hoe kun je die tot stand brengen? Suzanne Penning, CEO van Flirt Company, heeft daar een uitgesproken visie op. “Medewerker of manager: we zijn allemaal mensen, we willen allemaal gezien worden. Waardering krijgen. Succesvolle verbinding bestaat er dan ook uit dat mensen elkaar erkennen, dat er wederzijdse goedkeuring is met betrekking tot het werk dat gedaan wordt. En ook dat je door vertrouwen en menselijke verbondenheid in de groep een psychologische veiligheid ervaart. Met Flirt Company realiseren we dat door de mens op de werkvloer centraal te zetten.

Verbinden is nodig en zinvol, dat is geen hogere wiskunde. Managers weten dit vanuit de leiderschapstraining die zij hebben gevolgd. Maar er wordt nog te weinig aan gewerkt. Dat zit hem er vooral in dat we ons onvoldoende bewust zijn van ons gedrag. Meer inzicht in hoe je als mens het contact met de ander aangaat, kan daar verandering in brengen. Wij focussen daarom op het onbewuste, het non-verbale gedrag. Hoe is dat als ik iemand spreek, in een meeting, projectteam of overleg, of op een borrel.”

De kracht van aandacht

De meeste communicatie op de werkvloer is verbaal. Je vertelt, stelt een vraag of geeft antwoord, je laat met instemmend (of afkeurend) gemompel weten dat iemand je aandacht heeft. Maar datzelfde kun je ook bewust met lichaamstaal uitdrukken: knikken, lachen, aankijken, je wenkbrauwen optrekken, een aanraking – al is dat zakelijk gezien vaak ‘op de grens’. Ook die non-verbale aandacht is van grote waarde. Suzanne Penning: “Je richt je lampje op iemand: ik luister naar jou, ik ben stil en wacht tot je helemaal uitverteld bent, zonder je te onderbreken. Die manier van aandacht geven is bijzonder effectief. Want je gehoord voelen binnen een organisatie, dat is goud waard.”

Oprecht en concreet

“Met non-verbale signalen verbinding creëren, dat gaat de een natuurlijk beter af dan de ander. Er zijn genoeg mensen die er al grote moeite mee hebben om iemand recht in de ogen te kijken. Daar komt bij dat je aandacht ook oprecht moet zijn. Je gesprekpartner voelt het meteen als jij met je gedachten ergens anders bent. Bijvoorbeeld bij de mail die de deur uit moet. Je auto die naar de garage moet. Of die andere persoon op de bijeenkomst die je ook nog wilt spreken.
Helemaal verwarrend wordt het als je verbale en non-verbale signalen niet met elkaar kloppen. Zeg je iets heel aardigs maar drukt je mimiek het tegenovergestelde uit, dan wordt de boodschap verkeerd begrepen. Als je bijvoorbeeld tijdens een beoordelingsgesprek een compliment geeft, maar met een starre of dominante lichaamshouding, dan komt dat op een negatieve manier over. En andersom kan ook: een minder leuke mededeling die met teveel ‘sugarcoating’ gebracht wordt. Wees daarom concreet, ook als je iets moeilijks moet meedelen.”

De balans vinden

De belangrijkste voorwaarde voor verbinding is dat je er zelf voor open staat, dat je positief geladen bent. Voor verbinding met een ander heb je allereerst een goede verbinding met jezelf nodig. Suzanne Penning: “Het gaat om de balans tussen werk en de privésituatie. Voegt het werk iets toe aan ons leven, voelen we ons genoeg erkend en gewaardeerd? Gevoelsmatig weten we wel vaak of daar iets mis mee is, maar we handelen er nog niet naar en sturen er binnen een team niet op. Pas als je je goed bewust bent van hoe het komt dat een team niet fijn functioneert, ontevreden is of gewoon te veel stress heeft, kun je je richten op herstel en een succesvolle verbinding.

De vraag is dan ook waar je de nadruk op legt. Gaat het je primair om targets en KPI’s? Of ook – of vooral – om je medewerkers? Iedereen is lekker aan het werk, maar zijn ze ook blij en gelukkig? En kun je over twee jaar ook nog zo werken? Staan alle lichten nog op groen of misschien ook al op oranje of rood? Goed beschouwd komt het hier op neer: wat is nou het belangrijkste dat we aan het doen zijn? Wat is ons hoofdthema, ons doel? Waar dragen we aan bij? Als juist daar de aandacht naar uitgaat, dan betekent dat dat je uiteindelijk altijd trots bent op het werk dat je doet.“

Workshop voor inspiratie en inzicht

“Om managers te ondersteunen bij het maken van verbinding op de werkvloer, hebben wij een workshop ontwikkeld. Vóór de coronatijd gaven we die live, maar op het moment alleen online. We hebben hem daarom ook iets herschreven, online ligt het accent immers nog veel meer op de verbale kant. We hopen uiteraard ook weer op korte termijn de oorspronkelijke live-versie aan te mogen bieden. Misschien eerst nog met een beperkte groepsgrootte maar later ook voor een hele zaal.

In een sessie van twee uur bekijken we welke stappen je samen kunt nemen om de verbinding te vergroten. Dat zal niet meteen tot een gedragsverandering leiden. Maar we geven je wel inspiratie en inzicht, als basis voor verandering.”

Kijk hier voor informatie over de workshop Verbinding op de werkvloer.

Lees meer over de Flirt Company.

Gerelateerde artikelen:

Het Wortelprincipe: beter leiderschap en groei door erkenning

Lees meer

Zes stappen naar een betere waardering van zzp’ers

Lees meer