Waardering = Aandacht + Erkenning + Beloning. Dat is de ‘magische formule’ van waardering uit het onderzoek van Sparkler. Wat verstaat werkend Nederland onder die pijlers en hoe ervaren medewerkers die?

De waarderingsformule die Sparkler heeft ontwikkeld en heeft laten onderzoeken, is gebaseerd op drie componenten: Aandacht, Erkenning, en Beloning. Welke component het belangrijkst wordt gevonden, verschilt per medewerker. Maar als je waardering optimaal wilt inbedden in je bedrijfscultuur, dan moeten alle drie de onderdelen aan bod komen. In het onderzoek, uitgevoerd door marktonderzoeksbureau MarketResponse, heeft Sparkler specifiek gevraagd hoe medewerkers nu Aandacht, Erkenning en Beloning ervaren.

Aandacht: niet alleen maar werk, werk, werk

Een omschrijving van de component Aandacht die tijdens het onderzoek gegeven werd, is bijvoorbeeld: ‘Goede feedback en regelmatig een moment met de leidinggevende om even bij de zaken stil te staan.’ En: ‘Niet alleen werk, werk, werk, maar ook andere gesprekken. Checken hoe het met iemand is, oog hebben voor iemand als persoon.’ Onder meer informele contacten, collega’s die de tijd voor elkaar nemen en complimenten van de leidinggevende vallen onder Aandacht.

Ook hier varieert de ervaren Aandacht al naar gelang die afkomstig van collega’s (gemiddeld 67 procent ervaart die), leidinggevenden (57 procent) of hoger management (39 procent). Eén op de acht medewerkers stelt niet of nauwelijks aandacht van de leidinggevende te krijgen.

Het geven van aandacht is een van de kerntaken van leidinggevenden. Uit het onderzoek blijkt dat Aandacht uiteindelijk het meest bepalende thema is als het gaat om waardering. Hiermee ligt er dus een belangrijk actiepunt voor managers.

Het gemiddelde rapportcijfer van werkend Nederland is een vrij zuinige 6,8.

Erkenning: het gevoel dat je er toe doet

‘Erkenning is je (…) gezien voelen voor je werkzaamheden, het gevoel hebben dat je erbij hoort.’ Zo omschrijft een van de respondenten uit het waarderingsonderzoek deze component. Een ander zegt: ‘Erkenning op het werk heeft te maken met waardetoekenning aan jou als medewerker. Dat gezien wordt dat het vooral jouw bijdrage was die tot succes heeft geleid.’ Erkenning blijkt met name te bestaan uit de ruimte om ideeën te uiten, het vertrouwen krijgen om zelf beslissingen te nemen en merken dat je kwaliteiten van meerwaarde zijn, of dat er iets met je mening gedaan wordt. Oftewel: het gevoel dat je er toe doet. Erkenning gaat daarmee met name om de zakelijke relatie, waar Aandacht meer gaat over het persoonlijke vlak.

Erkenning gaat met name om de zakelijke relatie, waar Aandacht meer gaat over het persoonlijke vlak

Kijken we naar de cijfers, dan zien we dat gemiddeld 69 procent van de medewerkers Erkenning door collega’s ervaart, 59 procent door de leidinggevende, en minder dan de helft (45 procent) door de directie/het hoger management. Verbeterruimte zit hier dus met name bij Erkenning door het hoger management.

Het gemiddelde rapportcijfer dat werkend Nederland geeft voor de component Erkenning is een 6,9.

Beloning: een keer iets extra’s

Bij Beloning denken de meeste mensen natuurlijk als eerste aan salaris, maar er zijn ook andere vormen. Onder andere een extra verlofdag, een uitje, of aandacht voor de balans werk-privé worden genoemd. Zoals een van de respondenten het zegt: ‘Een keer iets extra’s krijgen, een nieuwe functie, speciaal project, bonus of salarisverhoging, etentje in een restaurant.’

De Beloning die ervaren wordt, varieert nauwelijks naar gelang van wie die afkomstig is (collega’s, leidinggevenden of hoger management): tussen de 43 en 46 procent. Uit het onderzoek blijkt dat medewerkers gemotiveerd worden door het krijgen van een beloning; vooral als dit een verrassend en origineel extraatje is. Eén op de vijf geeft een onvoldoende voor de ontvangen Beloning, salarisverhoging is één van de meeste genoemde wensen als het gaat om de waarderingsbehoeften van medewerkers. Toch wijst het onderzoek uit dat de impact van de componenten Erkenning en Aandacht groter is – een opvallende discrepantie! Ligt hier de werkelijke behoefte van medewerkers?

Het gemiddelde rapportcijfer voor Beloning is een 6,7.

Het onderzoek wijst uit dat de impact van Aandacht en Erkenning groter is dan die van Beloning

Wereld te winnen

Het gemiddelde cijfer voor waardering in het algemeen dat medewerkers geven, is een 6,9. Dat is vrij laag, zeker als je bedenkt dat 15 tot 20 procent van de medewerkers zegt helemaal geen Erkenning, Aandacht of Beloning te ervaren. Sparkler concludeert daarom dat er nog een wereld te winnen is wat de waarderingsbehoeften van werkend Nederland betreft.

Waardering werkt

In de serie Waardering Werkt gaan we dieper in op de bevindingen uit het onderzoek naar de Sparkler-formule: Aandacht, Erkenning en Beloning.Benieuwd hoe Sparkler jouw organisatie kan ondersteunen om waardering in te bedden in de bedrijfscultuur? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerd aan Aandacht, Erkenning en Beloning volgens werkend Nederland:

Privacyverklaring Sparkler

Lees meer

Geef aandacht aan collega’s

Lees meer