Slechts 40 procent van de medewerkers van Nederlandse bedrijven en organisaties ervaart voldoende waardering. Dat blijkt uit een onderzoek dat wij hebben laten uitvoeren naar onze waarderingsformule.

Zoals je weet adviseren en ondersteunen we bedrijven bij het organiseren van waardering in de bedrijfscultuur. Daarvoor hebben we een waarderingsformule ontwikkeld, die bestaat uit de componenten Aandacht, Erkenning en Beloning. Onlangs hebben we een onderzoek naar die waarderingsformule laten uitvoeren door marktonderzoeksbureau MarketResponse. Dat onderzoek bestond onder meer uit een enquĂȘte onder 748 medewerkers van diverse bedrijven.

Slechts 40% ervaart voldoende waardering op het werk

Uit het onderzoek blijkt dat slechts 40 procent van de medewerkers van Nederlandse bedrijven en organisaties op dit moment voldoende waardering ervaart. Daarnaast zegt 15 tot 20 procent van de medewerkers helemaal geen erkenning, aandacht of beloning te ervaren. Aandacht verwacht men vooral van de leidinggevende, erkenning en beloning van het MT en de directie. Het gemiddelde rapportcijfer dat werknemers geven voor waardering is slechts een 6,9. Het onderzoek laat ook zien dat Aandacht, Erkenning en Beloning meetbaar bijdragen aan waardering.

Hieruit kunnen we concluderen dat er nog heel veel ruimte voor verbetering is wat de waarderingsbehoefte van medewerkers betreft. Medewerkers die zich gewaardeerd voelen zijn meer tevreden en betrokken en dat heeft een positieve invloed op de prestaties van bedrijven. Zeker nu er krapte op de arbeidsmarkt is, is het belangrijk voor bedrijven om medewerkers aan zich te binden.

Missie

Nu de waarderingsformule wetenschappelijk bekrachtigd is, intensiveren we onze missie om werkend Nederland te ondersteunen in de waarderingsbehoefte. Daarvoor ontwikkelden we diverse workshops en tools voor organisaties, waaronder een waarderingsjaarplan.

Waardering werkt

In de serie Waardering Werkt gaan we dieper in op de bevindingen uit het onderzoek naar de Sparkler-formule: Aandacht, Erkenning en Beloning. Benieuwd hoe Sparkler jouw organisatie kan ondersteunen om waardering in te bedden in de bedrijfscultuur? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerd aan Sparkler-onderzoek: Groot deel werkend Nederland ervaart onvoldoende waardering:

Privacyverklaring Sparkler

Lees meer

Geef aandacht aan collega’s

Lees meer