Des te groter het bedrijf, des te groter de uitdaging om waardering te organiseren, blijkt uit onderzoek. Maar bedrijfsgrootte biedt ook kansen.

Uit het onderzoek naar waardering dat Sparkler heeft laten uitvoeren, blijkt dat het cijfer voor waardering afneemt naarmate bedrijven groter worden. Organisaties met meer dan 1.000 medewerkers scoren een 6,5. Bij kleinere organisaties (10 tot 50 medewerkers) is dat nog een 7,2 (het gemiddelde cijfer voor waardering dat werkend Nederland geeft is een 6,9).

Ook als we kijken naar de scores op de afzonderlijke componenten van waardering – Aandacht, Erkenning en Beloning – zien we deze trend terug. Organisaties met meer dan 1.000 medewerkers scoren significant lager op elk van die drie componenten.

‘Het belangrijkste aspect is dat hoe groter een bedrijf wordt, hoe groter de afstanden worden’, zegt Christel Schreuders, concept developer en waarderingsexpert bij Sparkler.  ‘De afstand tussen een manager en zijn team, tussen afdelingen, tussen organisatorische niveaus, tussen vestigingen. Die afstand maakt het moeilijker om Aandacht en Erkenning goed te organiseren.’

In de cijfers is ook goed terug te zien hoe die afstand doorwerkt. Zo ervaart 67 procent van de medewerkers Aandacht van directe collega’s, 57 procent van de leidinggevende en nog slechts 39 procent van het hoger management. Bij het ervaren van Erkenning zijn die cijfers respectievelijk 69, 59 en 45 procent.

Verrassing is de kern

De medewerkers van grote bedrijven geven meer dan die van kleine bedrijven aan behoefte te hebben aan salarisverhoging (56,5 procent versus 48,7 procent). Op de component Beloning scoren grotere bedrijven ook lager dan de kleinere. Dit lijkt gek, want grote bedrijven betalen grofweg toch juist meer? Zijn de medewerkers daar soms veeleisender? ‘Waarschijnlijk gaat het niet om de hoogte van het salaris’, zegt Schreuders. ‘Uit het onderzoek blijkt dat met name een extraatje, of een beloning die verrassend is, krachtige factoren zijn als het gaat om het belang van Beloning voor waardering. Bij veel bedrijven zie je die al van mijlenver aankomen – een periodiekje erbij, een resultaatbonus die in de cao staat, een geplande winstuitkering. Dat is dan dus niet meer verrassend. En erg persoonlijk is het ook niet, want bijna iedereen krijgt hetzelfde.’

Ook blijkt uit het onderzoek dat met name medewerkers van de kleinere bedrijven behoefte hebben aan complimenten en positieve feedback (65,3 procent, bij grote bedrijven is dat 57,1 procent). Je zou denken dat juist bij zulke bedrijven, met korte lijnen, die vorm van Aandacht en Erkenning gemakkelijker gegeven kan worden? ‘Dat denk ik ook, maar de behoefte kan ook groter zijn. Als je elke dag nauw contact hebt met je leidinggevende, maar hij of zij vraagt nooit hoe het met je gaat, dan wordt dat eerder een dissatisfier dan wanneer je de leidinggevende wat meer op afstand hebt.’

Natuurlijke partner

Grotere bedrijven blijken het lastiger te vinden om verbinding en betrokkenheid te organiseren. ‘Vandaar dat Sparkler zich met name richt op bedrijven met meer dan 500 medewerkers’, zegt Schreuders. ‘Die zoeken een natuurlijke partner om waardering op een structurele manier te regelen.’

De uitdagingen voor grotere bedrijven op het gebied van waardering mogen dan groter zijn, er zijn ook kansen. Grote bedrijven hebben immers vaak ook grotere HR-afdelingen met expertise en ervaring die hiervoor in te zetten is. ‘Ook kunnen bedrijven op een andere schaal tools inzetten: bijvoorbeeld de ene keer een cadeau, de andere keer een training. Zo is er eerder voor ieder wat wils te vinden. Ook zijn de budgetten die hiervoor beschikbaar zijn vaak groter, of er zijn specifieke opleidingsbudgetten.’

Sparkler gebruikt ook in haar contacten met de grotere bedrijven het waarderingsjaarplan als leidraad. ‘Dat is de beste manier om waardering structureel op de agenda te krijgen. De precieze invulling van de momenten waarop je iets doet met Aandacht, Erkenning en Beloning verschillen natuurlijk per bedrijf. Dat is maatwerk.’

Wat is al met al volgens Schreuders nu de grootste uitdaging voor de grotere bedrijven? ‘Dat is de persoonlijke touch. Hoe zorg je ervoor dat de waarderingsmomenten persoonlijk blijven aanvoelen? Daar zijn wel mogelijkheden voor. Doe een met de hand ondertekende kaart bij een kerstpakket, om maar een voorbeeld te noemen. Dit is waar Sparkler graag het gesprek met bedrijven over aangaat.’

Gerelateerd aan Grote bedrijven moeten ‘personal touch’ in het oog houden:

Download Whitepaper

Download: Whitepaper ‘Waardering: onmisbaar voor Werkend Nederland’

Download

Aandacht, Erkenning en Beloning volgens werkend Nederland

Lees meer

Onderzoek wijst uit: Sparkler-formule werkt en vergroot betrokkenheid

Lees meer