Grote werkgever ADG dienstengroep stimuleert de kracht van het verschil

Met ruim 42.000 schoonmakers, productiemedewerkers, thuiszorgmedewerkers en andere echte doeners in dienst is ADG dienstengroep een van de grootste werkgevers van Nederland. Deze blue collar-medewerkers voelen zich traditioneel laag gewaardeerd door de maatschappij én hun baas. Het moederbedrijf van onder meer Asito en Timing maakt juist hier het verschil.

We spreken Ron Steenkuijl, directeur corporate affairs van ADG, midden in de coronacrisis. Lichtpuntje voor hem is de ongekende waardering voor bijvoorbeeld schoonmakers, waarvan opeens gezien wordt dat zij een vitaal beroep uitoefenen. Of het effect aanhoudt valt te bezien. “Ik hoop het, maar ben toch wat sceptisch. Ik werk al mijn hele carrière in de uitzend- en schoonmaakbranche en oprechte, authentieke waardering is altijd al een issue geweest.” 

Extern dragen we uit dat een inclusieve samenleving wél kan. Sterker nog: bij ons op de werkvloer bestaat-ie al.

Waarderingsmanagement is klachtmanagement

Steenkuijl windt er geen doekjes om: planmatig aandacht besteden aan het waarderen van medewerkers is een tweesnijdend zwaard. Een hogere betrokkenheid leidt tot een hogere productiviteit en een lager ziekteverzuim. “Dat zit niet alleen in zoiets simpels als een compliment uitdelen, maar bovenal in het onderhouden van prettige, gelijkwaardige relaties. Mensen zetten dan wederzijds een stapje extra voor elkaar; stellen zich flexibeler en bereidwilliger opstellen als er gaten vallen door bijvoorbeeld ziekteverzuim. Dat is belangrijk in onze branches waar dit zo’n 5 a 6 procent bedraagt. Onze managers lopen elke dag gaten dicht. Als je dit snel kunt oplossen, blijven onze opdrachtgevers tevreden en vermindert het aantal klachten. De ene manager gaat dit beter af dan de ander. Maar je kunt dit wel degelijk trainen en coachen.”

Overkoepelend belang: onderlinge betrokkenheid en loyaliteit  

Wat van bovenaf gestimuleerd kan worden is het kweken van onderling respect tussen medewerkers. Belangrijk, vindt ADG, want onderlinge betrokkenheid en sociale cohesie leiden tot meer loyaliteit aan elkaar én aan het bedrijf. Steenkuijl: “Ook in onze sector wordt het steeds moeilijker om voldoende mensen aan te trekken en te behouden. Binnen de kaders van cao’s en lage marges kun je niet direct financieel het verschil maken, maar als sociaal maatschappelijk betrokken werkgever ben je een verbinder, niet een afstandelijke werkgever. Bij ADG is dit geen papieren tijger, we zijn een familiebedrijf. Die waarden van er voor elkaar zijn zit in ons DNA. Onze mensen voelen dat.”

De kracht van het verschil – zo leren medewerkers elkaar waarderen

Vanuit die filosofie werd in 2011 het eerste Nationale Integratiediner gehouden. “Het idee was heel simpel”, aldus bedenker Steenkuijl. “Bij ADG werken mensen met ruim honderd nationaliteiten, afkomstig vanuit verschillende culturen. Mensen die bij ons schouder aan schouder werkten, maar elkaar onvoldoende kenden, soms elkaar nauwelijks konden verstaan. Hoe verander je dat? Breng mensen bij elkaar en laat ze voor elkaar koken en samen eten. De kracht van het verschil, zo noemden we dat. Het werkte fantastisch. De saamhorigheid en ongedwongen sfeer, het begrip en onderlinge waardering waren en zijn goud waard. We slaan hiermee bovendien twee vliegen in een klap. We laten intern zien hoe belangrijk we iedere werknemer vinden en extern dragen we uit dat een inclusieve samenleving wél kan. Sterker nog: bij ons op de werkvloer bestaat-ie al.”

Onderdeel van bedrijfsvoering en strategie 

Het integratiediner is inmiddels ondergebracht bij een onafhankelijke stichting en uitgegroeid naar een jaarlijks terugkerend landelijk evenement waar honderden andere  bedrijven aan deelnemen. De kern van de filosofie van ADG is terug te vinden in de missie van elk afzonderlijk ADG-bedrijf. Verbinden en uitdragen zijn essentieel. Daarom worden goede initiatieven op het gebied van waardering en integratie actief gedeeld. Dat geldt ook voor fiKks, een speciale app die op initiatief van ADG belangeloos is gelanceerd. Met deze app kunnen mensen met geldzorgen een buddy selecteren om hen te helpen geldzaken op orde te krijgen. Een idee dat ontstond toen ADG zag dat steeds meer medewerkers met loonbeslagen te maken kregen. Ook deze app is inmiddels ondergebracht in een onafhankelijke stichting en wordt omarmd en gepromoot door onder meer de overheid en banken. 

Hoge medewerkerstevredenheid en loyaliteit 

De inspanningen van ADG dienstengroep hebben dan ook aantoonbaar effect op de medewerkerstevredenheid, vertelt Steenkuil. “Die ligt gelukkig altijd op of boven de benchmark. Grappig is trouwens dat we soms opmerkelijke uitkomsten zien. Toen we destijds onderzochten wat mensen van het integratiediner vonden, bleken juist de autochtone medewerkers dit het hoogst te waarderen. Die groep stond er veel opener tegenover dan wij dachten. Je leert dus elke dag bij, bent nooit klaar. Ook bij ons gebeurt echt nog wel eens wat, waarvan je denkt dat kan en moet anders. Maar we zijn ons er wel steeds van bewust.”

Gerelateerd aan Ron Steenkuijl (ADG): “Waardering van medewerkers is in mijn branche altijd een issue geweest.”:

Privacyverklaring Sparkler

Lees meer

Geef aandacht aan collega’s

Lees meer