Thuiswerken is op dit moment het nieuwe normaal. Onderzoeken wijzen in de richting dat dat de werknemers best bevalt. Hoe kunnen leidinggevenden hun werknemers in deze ongekende periode op afstand begeleiden, stimuleren en waarderen?

Door de coronacrisis zijn we massaal vanuit huis gaan werken. Uit een onderzoek van Panteia onder 7200 bedrijven, dat medio mei dit jaar werd gehouden, blijkt dat bij ruim een kwart van de bedrijven in Nederland bijna al het personeel thuiswerkt. De vraag is hoe dat de werkenden én de werkgevers bevalt.

Uit het onderzoek van Panteia komt naar voren dat veel ondernemers nog niet zo tevreden zijn over het thuiswerken: 42 procent zegt dat het een negatief effect heeft op de productiviteit. Eveneens 42 procent ziet geen verschil of kan dat niet goed beoordelen. Slechts 6 procent zegt dat hun werknemers thuis meer werk verzetten. (bron: Dagblad Trouw)

Maar er zijn ook andere geluiden. In NRC Handelsblad zegt Margreet Xavier, adviseur bij werkgeversvereniging AWVN: “De geest is uit de fles wat thuiswerken betreft”. AWVN overlegt eens in de acht weken met managers van achttien grote bedrijven, waaronder McDonald’s, KLM en Nationale-Nederlanden. Xavier twijfelt niet: “Het gros heeft duidelijk aangegeven werken op afstand te willen doorzetten.”

De werknemers lijken ook enthousiast. Uit recent onderzoek van de Nationale Vacaturebank en Intermediair onder ruim duizend Nederlandse werkenden blijkt 53 procent van de ondervraagden positief over thuiswerken. 49 procent zegt na de coronacrisis (deels) vanuit huis te willen blijven werken. De eerste resultaten van een nog lopende enquête van de AWVN, verzekeraar Nationale-Nederlanden en IT-bedrijf Crunchr (onder tot dusver 792 respondenten) wijzen in dezelfde richting.

Nuance

Thuiswerken lijkt werknemers dus goed te bevallen. Maar Lode Godderis, hoogleraar aan het Centrum voor omgeving en gezondheid van de Katholieke Universiteit van Leuven en directeur onderzoek bij IDEWE, brengt daar wat nuances bij aan. Hij benadrukt dat we nog steeds in een uitzonderlijke situatie zitten, waarbij veel werknemers nog verplicht thuis moeten werken en dat dit soms ook negatieve implicaties heeft. Hij heeft wat tips hoe je als leidinggevende in deze periode je medewerkers begeleidt.

Godderis: “De coronacrisis en het thuiswerken duurt nu al maanden en dat laat zich voelen op mentaal vlak. Het enthousiasme voor thuiswerken mag groeien, veel werknemers ervaren meer depressieve gevoelens en angstige gedachten dan voorheen. Het is daarom belangrijk dat leidinggevenden contact houden. Organiseer minstens wekelijks een online individueel of teamoverleg. Sociale steun van collega’s en leidinggevende is een belangrijke beschermende factor voor mentale gezondheidsproblemen.”

Haalbare doelen

Thuiswerken biedt mogelijkheden, maar als je thuis werkt, dan vallen je rollen als werkende en ouder vaak samen. Dat kan frustraties opleveren. Godderis: “Je kunt je werk niet altijd doen zoals je wilt en ook de aandacht en tijd die je aan je kinderen kan geven is niet steeds optimaal. Daar moet je als leidinggevende oog voor hebben. Stem daarom met je werknemer af wat haalbare doelen zijn, zodat hij en zij greep houden op hun werk.”

Vooral loyale, ambitieuze werknemers die nu thuiswerken lopen het gevaar dat ze werktijd en vrije tijd niet goed meer kunnen scheiden. Het werk moet af en dat zorgt voor extra druk, zegt Godderis: “Leidinggevenden moeten hierin het goede voorbeeld geven, want zij stellen de norm en de standaard. Geef als manager zelf ook aan waar je mee kampt en wat je gevoelens hierbij zijn, dit maakt je als leider authentieker. Wees ook consistent. Met andere woorden: als je aangeeft dat je begrip hebt voor de moeilijke situatie, blijf dan ook niet vasthouden aan onhaalbare doelstellingen.”

Mentaal moe

De kans bestaat dat bedrijven, bij verdere versoepeling van de lockdown-maatregelen, zullen proberen om in het najaar de opgelopen schade in te halen. Godderis: “Dat zou een recept voor ellende zijn, want veel medewerkers zijn nu al mentaal moe. Een inhaalslag maken zal leiden tot meer uitval en burn-out. Ook hier: bied een langetermijn perspectief, blijf reëel met je doelstellingen en stem af met je medewerkers om samen de prioriteiten vast te leggen. Overvraag ze niet.”