In 2023 stonden we op www.sparkler.nu geregeld stil bij trends in de manier waarop we werken in Nederland. We blikken hier aan het eind van het jaar nog een keer op terug. En concluderen dat op het werk de mens steeds vaker centraal komt te staan.   

We keken het afgelopen jaar op het contentplatform van Sparkler naar opkomende of doorzettende trends op het werkgebied. Naar verschuivingen op de arbeidsmarkt. Ontwikkelingen in het HR-domein. Veranderingen in de economie, in technologie en in de maatschappij in brede zin. Het heeft allemaal zijn weerslag op de manier waarop we werken. Voorlopige conclusie? We signaleren een groeiende trend waarin de mens steeds meer centraal komt te staan. Bedrijven en organisaties die hun prestaties willen verbeteren, zorgen dat alles draait om hun medewerkers. Daarmee kreeg ook waardering in 2023 een steeds belangrijker rol in en voor werkend Nederland.

We lopen de trends van 2023 nog een keer na. 

Trend 1: Ziekteverzuim

Waardering is een factor 

Het ziekteverzuim onder werkende Nederlanders neemt de laatste jaren stevig toe. In 2023 lijkt het lager te zijn dan recordjaar 2022, maar de cijfers blijven onrustbarend hoog. Met name in de zorg, het onderwijs en de industrie zijn de problemen groot en vooral ‘psychisch verzuim’ neemt toe: stress, burn-out en overspannenheid. Een te hoge werkdruk is de belangrijkste oorzaak. Personeelstekorten op de arbeidsmarkt werken dat verder in de hand. Het zorgt niet alleen voor problemen bij mensen die zich ziek melden, maar ook bij de organisaties waar ze werken. Verzuim is daarnaast ook een grote economische schadepost.

Een goed verzuimbeleid, gezonde voeding, beweging en aandacht voor de balans werk-privé zijn belangrijk in het voorkomen van verzuim. Daarnaast zijn een goede werksfeer en betrokken medewerkers essentieel – en dit is waar Sparkler zich als waarderingsexpert voor haar klanten het meeste op richt. Oprechte interesse tonen in medewerkers, hun autonomie stimuleren en ze in staat stellen zich te ontwikkelen op professioneel en persoonlijk gebied: het zijn belangrijke aspecten van Aandacht en Erkenning uit het waarderingsmodel van Sparkler. Organisaties en bedrijven die hieraan werken, helpen een werksfeer te creëren die ziekteverzuim zo veel mogelijk tegengaat.

Trend 2: Goed werkgeverschap 

Ga als bedrijf niet alleen maar van jezelf uit 

Goed werkgeverschap is meer dan alleen netjes geregelde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Het gaat ook om het centraal stellen van de belangen en wensen van de medewerkers, ruimte geven, ontwikkelmogelijkheden bieden. Het belangrijkste is dat bedrijven niet alleen maar van zichzelf uit gaan, maar zich afvragen wat mensen zoeken in een baan en werkgever. Vaak is dat verbinding, zinvol werk, een betekenisvolle rol in de organisatie, en vooral: aandacht, respect en waardering.

Bedrijven die zich een goede werkgever kunnen noemen presteren beter, weten hun mensen aan zich te binden en hebben een goede reputatie. Er is minder verloop en als medewerkers toch vertrekken, fungeren die als ambassadeurs voor het bedrijf. Zeker met de huidige war on talent door de krapte op de arbeidsmarkt is goed werkgeverschap een belangrijke factor in het succes van een bedrijf. Niet verwonderlijk dat steeds meer bedrijven ernaar streven om een goede werkgever te worden. Zij vinden Sparkler als partner aan hun zijde. Een goed en consistent waarderingsbeleid hoort bij goed werkgeverschap.

Trend 3: Werkgeluk

Belangrijker dan salaris 

Werk is vandaag de dag geen noodzakelijk kwaad van negen tot vijf meer: van werk wordt nu verwacht dat het ons gelukkig maakt. ‘Werkgeluk’ wordt tot een van de belangrijkste HR-trends van 2023 bestempeld. We kijken niet raar meer op als een bedrijf een Chief Happiness Officer in de arm neemt. Niet alleen voor de mensen zelf, maar ook voor de organisatie. Bedrijven waar de medewerkers goed scoren op werkgeluk zijn succesvoller, productiever, kennen een lager ziekteverzuim en minder verloop.

De belangrijkste componenten van werkgeluk zijn: autonomie, verbinding met collega’s, gezien worden, tevredenheid, gelegenheid aan jezelf te werken, de stijl van leiderschap, feedback krijgen, en zinvol werk dat bijdraagt aan mens en maatschappij. Deze aspecten zijn vaak zelfs bepalender voor werkgeluk dan ‘harde’ zaken als salaris en een auto van de zaak. Oprechte aandacht ervaren op je werk en erkenning krijgen voor wat je inbrengt zijn aspecten van waardering. Werken aan waardering is daarom werken aan werkgeluk.

Trend 4: Leiderschap

Echte leiders weten te waarderen 

De bazen van vroeger zijn niet langer de leiders van nu. Dominantie en autoriteit hebben plaatsgemaakt voor nieuwe stijlen van leidinggeven die door de een wel worden omschreven als ‘dienend leiderschap’, en door weer een ander als bijvoorbeeld ‘transformatief leiderschap’. Ongeacht de benaming zien we een aantal terugkerende ontwikkelingen: van controle naar vertrouwen, van processen naar mensen, van aansturen naar vrijheid geven, van koers uitzetten naar koers houden.

Moderne leidinggevenden stellen hun medewerkers in staat hun werk zo goed mogelijk te doen en er nog beter te worden. Hij of zij stimuleert mensen om gezamenlijk aan een doel te werken, waarbij ieders talenten, inzichten en vaardigheden in samenhang worden benut om tot optimaal resultaat te komen. In het waarderingsmodel van Sparkler is bij alle componenten (Aandacht, Erkenning, Beloning) de rol van de leidinggevende van doorslaggevend belang. Vaak is dat de direct leidinggevende, soms ook het hoger management. Bedrijven die een goed waarderingsbeleid voeren zien dat het een vliegwieleffect heeft op de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers, en daarmee ook op de tevredenheid van klanten. Zulke bedrijven staan alvast op voorsprong ten opzichte van hen die daar nog achter moeten komen.

Trend 5: Duurzame inzetbaarheid

Aanscherpen en aanpassen 

Duurzame inzetbaarheid zorgt ervoor dat mensen vitaal, wendbaar en aanpasbaar zijn om nu en in de toekomst met plezier en succes hun werk te blijven doen. Door automatisering, robotisering en globalisering verdwijnen er continue banen en komen er nieuwe bij. Medewerkers zullen hun kennis en vaardigheden dus telkens moeten actualiseren: aanscherpen en aanpassen om mee te kunnen gaan in deze veranderingen.

Met trainingen, cursussen, loopbaanontwikkeling, kennisdeling, ‘second skilling’ en persoonlijke en professionele ontwikkeling zorgen werknemers én werkgevers hiervoor. Duurzame inzetbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De elementen uit het waarderingsmodel van Sparkler – Aandacht, Erkenning en Beloning – kunnen allemaal ingezet worden om mentale gezondheid, balans werk-privé, werken aan je eigen employability en ‘een leven lang leren’ vorm te geven.

Sparkler: partner in waardering

Sparkler is dé waarderingsexpert in Nederland en deelt haar kennis van en passie voor waardering graag met bedrijven en organisaties. Sparkler heeft diverse instrumenten ontwikkeld om bedrijven te helpen een goed en consistent waarderingsbeleid op te zetten en uit te voeren:

  • Waarderingsscan: Maak samen met de consultants van Sparkler een diepgaande analyse van de stand van waardering in jouw organisatie. De componenten Aandacht, Erkenning en Beloning uit het waarderingsmodel van Sparkler staan centraal. Wat gaat al goed, wat kan beter, waar is behoefte aan? Het traject is altijd specifiek op maat gesneden en na afloop heb je een adviesrapport in handen met concrete aanbevelingen.
  • Waarderingskalender: Als er al goed zicht is op de waarderingsbehoefte, is de Waarderingskalender een efficiënte tool om het hele jaar door focus te houden op het bevorderen van waardering. Je kunt er voor zorgen dat Aandacht, Erkenning en Beloning allemaal goed aan bod komen en elkaar optimaal afwisselen zodat de verschillende waarderingsuitingen authentiek, origineel en verrassend blijven.

Interesse of benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met Sparkler. 

Benieuwd naar de trends van 2024? Houd onze website in de gaten of schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Gerelateerd aan De trends van 2023 in vogelvlucht:

Wij helpen jou om je collega’s te waarderen!

Lees meer

Goede werkgevers hebben waardering op orde

Lees meer

Aandacht op de werkvloer mag niet aan de aandacht ontsnappen

Lees meer