Fysieke en mentale gezondheid, een goede werksfeer, persoonlijke groei – diverse aspecten van duurzame inzetbaarheid profiteren van waardering en een effectief waarderingsbeleid.   

Duurzame inzetbaarheid gaat over medewerkers die betrokken, bekwaam, gelukkig en productief zijn – en inzetbaar blijven als de arbeidsomstandigheden veranderen, bijvoorbeeld door nieuwe technologische ontwikkelingen. Waardering is daarin een onmisbare component. Beleid voor duurzame inzetbaarheid kan niet zonder een effectief waarderingsbeleid. Op welke manier speelt waardering een rol? 

Gezondheid 

Om duurzaam inzetbaar te zijn, moeten medewerkers gezond blijven – fysiek en mentaal. Dat is natuurlijk niet een kwestie van waarderingsbeleid alleen, maar je kunt er als bedrijf of organisatie wel op inspelen met waarderingsbeleid. Waardering helpt om ziekteverzuim terug te dringen. Twee van de pijlers van het waarderingsmodel van Sparkler zijn Aandacht en Erkenning. Het zal niet verbazen dat Aandacht en Erkenning een positieve invloed hebben op de mentale gezondheid van medewerkers. Onder de pijler Beloning vallen ook immateriële blijken van waardering: een extra verlofdag, of aandacht voor de balans werk-privé. Daarmee kun je eraan bijdragen dat medewerkers zich op gezette tijden ook even ontspannen. Toegang tot sportfaciliteiten of een tegemoetkoming in de kosten van de sportschool is een ander mooi voorbeeld van een Beloning die zowel waardering als duurzame inzetbaarheid dient.  

Goede werksfeer 

Medewerkers die met plezier naar hun werk gaan, zijn meer betrokken en productiever. Het belang van werkgeluk kan niet overschat worden. Leidinggevenden (maar ook collega’s) die interesse tonen, complimenten geven, de tijd voor elkaar nemen; het valt allemaal onder Aandacht (oprechte belangstelling) en Erkenning (gezien worden). Een ander belangrijk onderdeel van Erkenning is wat we psychologische veiligheid noemen: medewerkers die vrijuit kunnen zeggen wat ze denken, ideeën kunnen voorleggen en feedback kunnen geven, ook als die kritisch is. Medewerkers die  ruimte en vertrouwen krijgen: het is niet alleen van belang voor mentale gezondheid maar ook voor het ontwikkelen van professionele autonomie, en dus groei. 

Groei 

Persoonlijke en professionele groei van medewerkers is misschien wel het belangrijkste onderdeel van duurzame inzetbaarheid. Het geven van Aandacht en Erkenning kan medewerkers helpen deze groei te realiseren. Met de medewerker meedenken over loopbaanontwikkeling is ook een vorm van Aandacht. Daarnaast is het natuurlijk ook een aspect van Beloning om medewerkers in staat te stellen cursussen, trainingen, workshops en opleidingen te volgen, of bijvoorbeeld gesprekken met een coach te voeren. Medewerkers die hun kennis en vaardigheden op peil houden en “actualiseren”, zijn niet alleen vandaag inzetbaar, maar ook in de toekomst. 

Waarderingsbeleid valt niet volledig samen met duurzame inzetbaarheid, maar je kunt het wel inzetten om duurzame inzetbaarheid te stimuleren.

Benieuwd hoe een goed waarderingsbeleid helpt om duurzame inzetbaarheid te bevorderen? Bekijk de producten en diensten van Sparkler. 

 

Gerelateerd aan Waardering bevordert duurzame inzetbaarheid:

Wij helpen jou om je collega’s te waarderen!

Lees meer

Goede werkgevers hebben waardering op orde

Lees meer

De geluksmanager ontgroeit in coronatijd het imago van yogamat en haverlatte

Lees dit artikel