Mensen die gelukkig zijn in hun werk, zijn gezonder, creatiever en werken beter samen. Alleen al om die reden zouden organisaties veel meer aandacht moeten besteden aan het welbevinden van hun medewerkers. Daarnaast is er uiteraard een economisch voordeel: minder stress, minder burn-outklachten en daardoor een lager ziekteverzuim.

Gea Peper

De ene medewerker zal veel werkgeluk ervaren, de andere wat minder. Maar voor de meeste mensen geldt dat er door corona veel veranderd is. Gea Peper, medeoprichter van het HappinessBureau dat opleidt tot werkgelukdeskundige: “Thuiswerken heeft z’n voordelen: geen reistijd, geen files, zelf je tijd indelen. Maar er zijn natuurlijk vooral nadelen. Sommigen van ons hebben een aparte werkkamer, anderen moeten het doen met de woonkamer of de keukentafel. Vaak is er ook nog de zorg voor de kinderen en hun schooltaken. Bovendien zijn er werkgevers die deze situatie ’na corona’ misschien wel willen aanhouden. Medewerkers zullen dan een of meer dagen voor vast vanuit huis werken.”

Virtueel samenwerken is niet ideaal

Medewerkers hebben zich in korte tijd aan volledig thuiswerken moeten aanpassen. Voor sommige complexe taken die weinig interactie met collega’s vragen, gaat dat prima. Soms leidt het zelfs tot meer productiviteit. Maar voor veel medewerkers is het eerder een last. Een belangrijke oorzaak daarvan is dat ze het dagelijkse contact met hun collega’s missen.
Goede sociale interacties zijn essentieel voor de mentale en fysieke gezondheid. Elkaar zien en praatjes bij het koffie apparaat dragen bij aan sociale verbinding. Vanuit het gevoel dat de behoefte aan sociaal contact onvoldoende wordt bevredigd, kan eenzaamheid ontstaan. Uit onderzoek is bekend dat die een negatieve invloed op toewijding en prestaties kan hebben.
Gea Peper: “Over de volle breedte genomen zijn er beslist aanwijzingen dat werkomstandigheden zijn verslechterd door de coronacrisis. Daardoor is er meer kans op een burn-out. Alle media-aandacht voor het virus zorgt voor extra stress en een grotere kans op depressie.”

Concrete tips

Het mag duidelijk zijn: deze tijd vraagt meer dan ooit om werkgeluk. De volgende tips kunnen daar aan bijdragen.

  • Teams die op afstand samenwerken hebben doorgaans een minder rijke communicatie. Het risico bestaat dat conflicten sneller escaleren. Spreek daarom met je team duidelijke processen af om het virtueel samenwerken te vergemakkelijken. Creëer ook structurele gelegenheid, bijvoorbeeld een wekelijks online vragenuurtje, om op een psychologisch veilige manier te discussiëren.
  • Communiceer als leidinggevende regelmatig je waarden en je visie, sta open voor de ervaringen van teamleden en straal het vertrouwen uit dat doelen gehaald kunnen worden. En niet te vergeten: complimenteer medewerkers met hun inzet en hun doorzettingsvermogen.
  • Signaleer eenzaamheid op het werk tijdig en investeer proactief in de gezondheid van medewerkers. Zorg voor hulp bij het thuiswerken, geef medewerkers toegang tot psychologische ondersteuning en houd als leidinggevende voldoende contact.
  • Geef medewerkers advies over hoe ze op een slimme manier met de situatie om kunnen gaan. De grote opgave voor thuiswerkers is om werk en privé gescheiden te houden. Als dat niet lukt, kunnen ze tijdens het werk afgeleid raken, of zich ’s avonds juist niet ontspannen.
    Die scheiding kunnen ze wél maken door bijvoorbeeld voor en na de werktijd een wandeling te maken, als opening en afsluiting. Of door na het werk alle spullen op te ruimen, zodat ze niet in de verleiding komen om ’s avonds nog even iets te doen.

Thuis werken is per definitie anders dan op kantoor. Wie strak aan 9 tot 5 wil vasthouden, moet dat natuurlijk doen. Maar geef vooral aan dat er ook ruimte is om zelf de balans te vinden tussen werk en privé, tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. Dus bijvoorbeeld door iets eerder beginnen, of juist wat later. Dat kan een hoop rust brengen.

Lees ook het interview met Gea Peper over hoe bedrijven geluk voor hun medewerkers kunnen faciliteren.