Skip to main content

Werknemers blijven langer bij hun bedrijf wanneer ze zich gewaardeerd en veilig voelen.

Een compliment krijgen vindt iedereen fijn. Complimenten, vooral op de werkvloer, zijn belangrijk. Ze zorgen voor verbinding, erkenning, voor zelfvertrouwen en een veilig gevoel. Maar een compliment geven is best lastig. We hebben een cultuur waarin we graag kritisch zijn, waardering uiten is niet altijd vanzelfsprekend. De Meisjes van het Compliment helpen graag een handje.

Suzanne Penning is CEO en eigenaar van de Flirtcompany. Dit bureau geeft al meer dan 15 jaar trainingen, coaching en workshops over alles wat met menselijke verbinding van doen heeft. Tien jaar geleden ontstond het idee om congressen en evenementen te verlevendigen door tussen het dagprogramma door deelnemers te stimuleren om echt contact met medebezoekers aan te gaan en elkaar aandacht en waardering te geven.

“We willen samen dingen doen, iets voor een ander betekenen. We willen aandacht en waardering ontvangen, maar ook geven. De Meisjes van het Compliment helpen daarbij een handje.”

Een collega van Suzanne, Frances Gallimore, bedacht samen met een vriendin het concept Meisjes van het Compliment: “Ik werkte destijds als actrice veel op beurzen, bijvoorbeeld als toiletjuffrouw. Dan bood ik bezoekers als iets ludieks de kans om in de vertrouwelijkheid van de toiletruimte een minuutje hun hart te luchten. De aandacht die ik gaf werd heel erg gewaardeerd. Er stonden soms mensen in de rij te wachten om iets van zich af te mogen praten. Daar zouden we meer mee moeten doen, dachten we toen. En zo ontstond het idee voor de Meisjes van het Compliment.”

Behoefte aan verbinding

Suzanne Penning komt oorspronkelijk uit de evenementenbranche en zij zag daar ook de behoefte aan verbinding, zegt ze: “De meeste mensen vinden het tijdens een congres of bedrijfsevenement lastig om op een onbekend persoon af te stappen. En daarbij blijven gesprekken op een businessevent vaak steken op het niveau van uitwisselen van functie, taken en contactgegevens. Dat is jammer, want het is niet zo effectief. Terwijl deze events juist een mooie voedingsbodem kunnen zijn voor vruchtbare nieuwe samenwerkingen. Het is een mooie paradox. Je hoort al jaren dat er in onze maatschappij sprake is van groeiend individualisme, en dat is ook zo in de zin dat mensen het beste uit zichzelf en uit het leven willen halen. Maar tegelijkertijd zoeken we meer dan ooit verbinding. We willen samen dingen doen, iets voor een ander betekenen. We willen aandacht en waardering ontvangen, maar ook geven. De Meisjes van het Compliment helpen daarbij een handje.”

Entertainment met een boodschap

Wie de Meisjes van Het Compliment inhuurt, tijdens een congres, feest, of op de werkvloer, kan rekenen op twee of meer vrouwen, of zelfs een Man van het Compliment – die met hun opvallende kleding en stralende glimlach zorgen voor een ontspannen, open sfeer. Frances: “We zorgen voor entertainment, maar dan wel met een boodschap. Wij stappen spontaan op mensen af en laten ze zien wat het effect is als iemand persoonlijke aandacht aan je schenkt. Iemand die even alleen naar jou kijkt en luistert, zonder oordeel, maar met volledige interesse. Iemand die zomaar belangstellende vragen stelt. Je ziet dan de sprankeling bij mensen als ze merken dat onze aandacht oprecht is. En het werkt altijd, waarover we ook het gesprek met ze aangaan. De behoefte aan oprechte aandacht is zo groot, mensen merken het vaak zelf pas als ze ermee worden geconfronteerd.”

Suzanne: “Natuurlijk is het soms best ongemakkelijk voor mensen, dat directe, die positieve aandacht van ons. We leven nu eenmaal in een kritische, nivellerende cultuur. Waardering geven en ontvangen is niet vanzelfsprekend bij ons. Maar de meeste mensen waarmee we een kort maar intens gesprek aangaan en die we tot slot complimenteren hebben hun afstandelijke houding dan al laten varen.”

Universele redenen

Hoe geef je nu een goed en welgemeend compliment? Suzanne: “Het begint met oprechte aandacht voor de ander. Een compliment komt pas aan als degene voor wie het compliment bestemd is, voelt dat het contact oprecht en gemeend is. Dus eerst moet er serieuze aandacht en oogcontact zijn. Verder zijn er vijf ingrediënten die tot een compliment kunnen leiden. Het kan zijn vanwege iemands innerlijk of uiterlijk, over iemands gedrag, over de inhoud van het gesprek, of over een unieke niet inwisselbare eigenschap van iemand. Universele redenen. Wij schrijven ons compliment op een kaartje, als iets tastbaars, maar we dragen het eerst hardop voor. Dat is belangrijk, horen heeft immers meer persoonlijke impact dan lezen.”

Een compliment ter inspiratie

Zou het niet mooi zijn als leidinggevenden van ieder bedrijf een stoomcursus complimenteren zouden volgen ter verhoging van het geluk van werknemers? Suzanne: “Dat zou mooi zijn, want complimenteren kun je leren, zeggen wij altijd. Maar het is niet alleen voor leidinggevenden belangrijk. Als je als werknemer een compliment krijgt van je baas dan is dat een vorm van eenzijdige erkenning. Krijg je erkenning van de groep om je heen, dan word je gezien door al je collega’s. We zijn groepsmensen, we houden van de waardering van onze collega’s. Het maakt dat we voelen dat we erbij horen.”

Frances: “Onderzoek wijst uit dat als mensen de keus hebben tussen leuk werk met vervelende collega’s, of minder leuk werk, met leuke mensen in een fijn team, dan kiezen ze voor het laatste. Werknemers blijven langer bij hun bedrijf wanneer ze zich gewaardeerd en veilig voelen. Wij geven mensen een compliment ter inspiratie, waarbij we hopen dat het de ogen opent en het belang en plezier van complimenteren wordt gezien.”