Skip to main content

Sparkler heeft wetenschappelijk onderzoek laten doen naar haar waarderingsformule. De conclusie: Aandacht, Erkenning en Beloning zijn de succesfactoren… en er ligt in werkend Nederland veel ruimte voor verbetering. Slechts 40 procent van de medewerkers ervaart waardering.

Toen Sparkler in 2020 gelanceerd werd, was het eerst en vooral een contentplatform. ‘Met inspirerende artikelen wilden en willen we bedrijven en werknemers het belang van waardering laten zien’, zegt Christel Schreuders, concept developer bij Sparkler. ‘Daarnaast willen we met elkaar van gedachten wisselen over wat waardering is.’ Maar Sparkler had verdergaande plannen: ze werkte ondertussen aan een eigen ‘waarderingsformule’, gebaseerd op drie pijlers: Aandacht, Erkenning en Beloning. Het doel: met die aanpak organisaties in Nederland te gaan ondersteunen bij het inbedden van waardering in de bedrijfscultuur.

Dát waardering het succes van bedrijven vergroot, mag bekend verondersteld worden. Talloze studies wijzen erop dat medewerkers die zich gewaardeerd voelen meer betrokken zijn bij de organisatie, er is minder verloop, en dat heeft zijn weerslag in de vorm van een hogere klanttevredenheid en groei. ‘Waardering werkt, dat is wel duidelijk. Maar voordat we proposities wilden gaan aanbieden op onze specifieke waarderingsformule, wilden we daar eerst gedegen onderzoek naar doen’, zegt Schreuders. ‘Om nog een laag dieper te komen, en om inzichten uit werkend Nederland rondom de pijlers Aandacht, Erkenning en Beloning op te halen.’

Waardering kan veel beter in werkend Nederland

Daarvoor werd de samenwerking gezocht met MarketResponse, een bureau voor marktonderzoek en publieksonderzoek. In februari 2022 begon een kwalitatief onderzoek met focusgroepen bestaande uit werknemers van verschillende bedrijven en uit verschillende leeftijdsklassen. Daarop werd een kwantitatief onderzoek gebaseerd met een enquête onder 748 respondenten, ook weer afkomstig van verschillende bedrijven.

De resultaten? ‘Het is wetenschappelijk bewezen dat Aandacht, Erkenning en Beloning bijdragen aan waardering’, zegt Schreuders. ‘Onze formule heeft daarmee een solide basis gekregen. Ook blijkt dat Aandacht en Erkenning een grotere impact hebben op waardering dan Beloning. En we hebben nu in kaart wat werkend Nederland verstaat onder die drie pijlers, wat weer inzicht geeft in wat bedrijven kunnen doen om waardering te verbeteren.’

‘Veel bedrijven ontbreekt het aan praktische kennis en tools hoe je dit voor elkaar kunt krijgen’

Wat ook duidelijk is geworden, is dat er werk aan de winkel is. Slechts een kleine 40 procent van de respondenten geeft aan op dit moment waardering te ervaren. Het rapportcijfer dat ze geven voor die waardering, was een 6,9. ‘Dat klinkt misschien als een ruime voldoende, maar het is toch wel erg zuinig’, zegt Schreuders. ‘Zeker als je bedenkt hoe belangrijk werk is voor mensen en hoeveel tijd van je leven je met werk bezig bent. Hier ligt dus een enorm verbeterpotentieel. Waardering kan veel beter in werkend Nederland.’

Actie

Hoe kan het dat bedrijven in Nederland blijkbaar hun ‘waardering’ niet op orde hebben? Terwijl we allemaal weten hoe belangrijk het is? ‘Veel bedrijven ontbreekt het aan praktische kennis en tools hoe je dit voor elkaar kunt krijgen’, zegt Schreuders.

En dat is precies waar Sparkler bij wil gaan helpen. ‘We zijn diverse proposities aan het ontwikkelen om waardering volgens de Sparkler-formule in de bedrijfsculturen te krijgen. Denk aan tools, workshops, adviezen, tips & tricks. Elk bedrijf zal eigen, afzonderlijke vragen hebben rondom dit thema, en die willen we ondersteunen. Het onderzoek heeft ons enorm gesterkt in onze missie. Nu is het tijd voor actie!’