Waarderen werkt

Iedereen ontvangt graag een compliment, dat voelt immers goed. Maar zo’n blijk van waardering doet nog veel meer. We weten dat medewerkers die zich gewaardeerd voelen, loyaler, gemotiveerder, minder vaak ziek en productiever zijn. Ze hechten namelijk veel waarde aan persoonlijke aandacht en oprechte complimenten van leidinggevenden en collega’s. Die vinden ze minstens zo belangrijk als de materiële beloning in de vorm van salaris en arbeidsvoorwaarden.

Het laat zich raden dat dat ook verder doorwerkt: organisaties met een cultuur van waardering zijn succesvoller en groeien sneller.

Optimaal resultaat

Bij waardering gaat het om drie aspecten: erkenning, aandacht en beloning. Welke daarvan als meest belangrijke wordt ervaren zal per medewerker verschillen. Maar je kunt alleen een optimale waardering creëren als ze alle drie aanwezig zijn.

Ontbreekt een van de drie elementen, dan heeft dat direct invloed op de mate waarin een medewerker zich gewaardeerd voelt. Maar hoe definiëren mensen deze drie elementen precies? Uit ons eigen onderzoek naar waardering blijkt het volgende:

Aandacht – Bij het geven van aandacht gaat het om oog hebben voor de persoon. Medewerkers willen dat zij worden gezien en gehoord als persoon, en dat er oprechte interesse in hen is. Daarnaast vinden zij het belangrijk dat er aandacht is voor hun persoonlijke welzijn.

Erkenning – Erkenning staat voor ‘je zien en gezien voelen’. Medewerkers willen het gevoel hebben dat zij en hun prestaties ertoe doen: dat zij en hun werk waardevol zijn voor de organisatie.

Beloning – Beloning is een extra vergoeding voor medewerkers, in ruil voor het werk dat zij doen. Salaris is hierbij een randvoorwaarde: bij belonen gaat het echt om een extra (financiële) vergoeding, zoals een bonus of salarisverhoging. Verrassende en originele extra’s en cadeaus zijn net zo belangrijk als een financiële beloning.

Van betrokkenheid naar groei

Het uiten van waardering heeft een groot effect op de cultuur van een organisatie. Gewaardeerde medewerkers zijn meer betrokken bij hun werk en meer tevreden over hun werk. Dat leidt vervolgens tot meer tevreden klanten en groei van de organisatie.

Er zijn ook andere manieren om aan betrokkenheid en tevredenheid te werken, zoals het bieden van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en het tegengaan van werkstress met mindfulnesstrainingen. Maar die staan los van oprechte waardering en zijn niet verankerd in de organisatiecultuur. Daardoor hebben ze op zijn best een tijdelijk effect.Continue verbetering

Als waardering binnen de organisatie een continu proces is, gaat het werken als een vliegwiel: het houdt een voortdurende verandering en verbetering in gang.

Samen met geselecteerde partners ontwikkelt Sparkler tools en programma’s die organisaties ondersteunen bij het invoeren en onderhouden van een succesvol waarderingsbeleid. We verschaffen snel inzicht in de beleving en de behoeften van medewerkers op het gebied van waardering.

Meer informatie over onze oplossingen

Vul het formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Gerelateerd aan Waarderen werkt: het Sparkler Model uitgelegd:

Privacyverklaring Sparkler

Lees meer

Geef aandacht aan collega’s

Lees meer