Skip to main content

Waardering binnen jouw organisatie

Structureel waarderen werkt. En dat is waar Sparkler in beeld komt. Een nieuw initiatief, geboren uit de roots van Makro Kerstpakketten. Wij inspireren, helpen en ondersteunen organisaties die aan de slag willen met structurele waardering. Want: structureel waarderen is succesvol waarderen!

Sparkler

Effect van structurele waardering

Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat werkgevers met een écht structureel waarderingsbeleid, en dus continue focus op erkenning, aandacht en beloning, substantieel effectiever en productiever werken. Bij een optimale balans tussen de pijlers van waardering stijgt het werkplezier, het werkgeluk, de motivatie en betrokkenheid van medewerkers. Dit is de basis van ons Sparkler waarderingsmodel.

Lees meer

Waardering in de praktijk

Wij hebben passie voor waarderen. Want: structureel waarderen wérkt. Uit ons onderzoek blijkt dat er nog veel ruimte is voor verbetering van waardering: slechts 40% van werkend Nederland geeft een voldoende aan de ervaren waardering op het werk. Dit moet en kan beter! Sparkler heeft daarom de drive om structurele waardering bij alle werkgevers van Nederland op de kaart te zetten. We willen samen met andere organisaties en werkgevers het gevoel van waardering vergroten onder werkend Nederland. Daarom doen we onderzoek, delen we interessante content en bieden we diensten aan om waardering binnen jouw organisatie te organiseren. Wij zijn Sparkler. 

KOFFIE DRINKEN?

De laatste artikelen:

Filter