Skip to main content

Ruim driekwart van de bedrijven met meer dan tien medewerkers ondersteunt één of meerdere goede doelen. De motivatie om goede doelen te steunen is verschillend. Net als de manier waarop. Medewerkers spelen daar steeds vaker een rol met vrijwilligerswerk. En: het mes snijdt hierbij aan twee kanten. Vrijwilligerswerk verbetert namelijk de bedrijfscultuur.

Bedrijven die investeren in de maatschappij doen dat op verschillende manieren. Lucas Meijs, hoogleraar Vrijwilligerswerk, Civil Society en Ondernemingen aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, kwam voor een onderverdeling van die investeringen met de 5 M’s: Middelen, Massa, Media, Munten en Mensen.

De 5 M’s voor maatschappelijk investeren:

  1. Middelen: het ter beschikking stellen van faciliteiten, bedrijfsruimte of (afgeschreven) spullen.
  2. Massa: het openstellen van contacten, bijvoorbeeld bij gemeenten, fondsen of collega-bedrijven.
  3. Media: het openstellen van mediakanalen voor promotie, bijvoorbeeld op intranet of in een nieuwsbrief.
  4. Munten: financiële ondersteuning zoals donaties en sponsoring.
  5. Mensen: vrijwilligerswerk door werknemers, van advies tot praktische hulp.

Mensen presteren beter door vrijwilligerswerk

Steeds vaker betrekken bedrijven hun medewerkers bij het goede-doelenbeleid. Uit onderzoek blijkt dat circa 1 op de 10 bedrijven zich laat leiden door de wens vanuit de medewerkers. Dat gebeurt vooral als medewerkers zélf met suggesties voor het goede doel komen. Meestal komen zij daarbij uit op vrijwilligerswerk onder werktijd. In 2017 was het aantal werknemers dat in de baas zijn tijd vrijwilligerswerk doet zo’n 100.000, zo becijferde Lonneke Roza die promoveerde aan de Erasmus Universiteit op liefdadigheid in het bedrijfsleven.

Met werknemersvrijwilligheid investeert de ondernemer in de samenleving door de tijd van zijn medewerkers beschikbaar te stellen. Daarmee verrijkt niet alleen de samenleving, maar het zorgt ook voor empathische werknemers en meer collegialiteit op de werkvloer, zo blijkt uit onderzoek van softwareleverancier Zendesk i.s.m. Drexel University in Philadelphia.

Het onderzoek leidde tot drie conclusies:

  1. Vrijwilligerswerk met collega’s zorgt voor meer werknemerstevredenheid en leidt ertoe dat een werknemer eerder om advies vraagt bij een van zijn collega’s.
  2. Vrijwilligerswerk verhoogt de empathie van medewerkers.
  3. Vrijwilligerswerk in de buurt zorgt voor (meer) binding met de lokale gemeenschap.

Vrijwilligerswerk moet wel vrijwillig zijn

Zo te zien heeft vrijwilligerswerk of het met mankracht steunen van een goed doel louter positieve aspecten. Toch zal niet iedere werknemer staan te springen bij het idee dat hij of zij een dag(deel) elders aan de slag moet. En je wilt geen ongemotiveerde medewerkers op pad sturen. Het vrijwilligerswerk moet dus wel vrijwillig zijn. Melden ze zich eenmaal aan, dan leert de ervaring dat de meeste werknemers het echter als iets positiefs zien. Het zorgt voor een ruimere blik en onderbreekt ook het dagelijkse werk.

Vrijwilligerswerk werkt positief voor de organisatie

Een artikel op ManagementImpact bevestigt die positieve kant van vrijwilligerswerk. In het stuk stelt een topman van een Amerikaans accountskantoor dat maatschappelijk betrokken zijn als organisatie de bedrijfscultuur verbetert en blije medewerkers creëert. Het actief steunen van goede doelen bevordert het teamgevoel: medewerkers leren elkaar beter kennen en waarderen, zitten beter in hun vel en zijn loyaler en productiever. Afgezien van deze winstpunten, is het ook gewoon leuk om met je medewerkers af en toe het bedrijf achter je te laten en samen iets te doen. Zie het als een alternatief bedrijfsuitje, eentje met maatschappelijke winst. Geen wonder dat steeds meer bedrijven meedoen met de landelijk actie NLdoet die elk jaar in maart plaatsvindt.