Sinds het kantoorpersoneel vanwege de coronacrisis thuiswerkt is het ziekteverzuim bij Vitens, met 1400 medewerkers het grootste waterbedrijf van Nederland, aanzienlijk gedaald. Het verzuimpercentage liep terug van boven de 5% naar net boven de 4%.

De conclusie dat thuiswerken het welbevinden van medewerkers vergroot ligt daarmee voor de hand. “Ik hoor ook van andere bedrijven dat sinds de lockdown mensen zich helemaal niet meer ziek melden”, zegt Leontine Lagemaat, HR-beleidsadviseur bij Vitens. “Je kunt er allerlei theorieën op loslaten. Wellicht zijn mensen niet ziek genoeg om niet meer thuis te kunnen werken. Of ze zijn minder ziek doordat ze thuis minder werken, dat weten we nog niet”, aldus Lagemaat.

Duurzame inzetbaarheid vergroten

Vitens heeft de laatste jaren veel aandacht besteed aan het terugdringen van ziekteverzuim door de vitaliteit van de medewerkers te bevorderen. “We willen de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers vergroten door aandacht te geven aan een gezondere levensstijl. Net als bij veel andere nutsbedrijven kennen wij een grote groep medewerkers – iets meer dan de helft – die ouder dan 50 jaar zijn. Dat zorgt voor relatief meer langdurig verzuim. Die trend willen we als innovatief bedrijf ombuigen, maar dat gaat niet vanzelf.”

Verantwoordelijkheid verschuift

Met name deze groep medewerkers is het van oudsher gewend dat Vitens een uitermate zorgzaam bedrijf is, zegt Lagemaat. “De verantwoordelijk voor de eigen inzetbaarheid verschuift nu steeds meer naar de medewerkers zelf. Zodat het een gezamenlijke verantwoordelijk wordt. Mensen zijn hier gemiddeld 19 jaar in dienst. Als je bijvoorbeeld al 30 jaar in dienst bent en je krijgt fysieke klachten, dan verwachten we dat je ook zelf nadenkt wat daar de oorzaak van kan zijn. Het is goed om minder afhankelijk te zijn van je werkgever als je het om je inzetbaarheid gaat.”

Andere functie, andere afdeling

Vitens faciliteert dat onder andere met het Vitens Transfer Point. “Mensen kunnen daarmee tijdelijk een andere functie op een andere afdeling binnen ons bedrijf bekleden. Dat biedt de mogelijkheid om het werk eens vanuit een heel ander perspectief te bekijken en te ervaren. Omdat het tijdelijk is heb je de garantie dat je naar je oude functie terug kunt. Dat verlaagt de drempel om eens iets anders te proberen aanzienlijk. Vaak zie je dat dit een domino-effect heeft”, aldus Lagemaat.

Stappenteller-competitie

Verder voorziet de cao van waterbedrijven in een voor iedereen vrij besteedbaar employability-budget. “Medewerkers kunnen dat besteden aan bijvoorbeeld coaching of training. Er is geen toetsing voor nodig. Dus je kunt het bijvoorbeeld besteden aan een kappersopleiding, dat mag je zelf weten en daar vinden we als bedrijf niets van. En nu de kantoormedewerkers thuis werken proberen we met een onderlinge stappenteller-competitie tussen afdelingen de mensen toch zoveel mogelijk letterlijk in beweging te krijgen.”

Talenten nog beter benutten

In een in januari gehouden medewerkerstevredenheidsonderzoek scoorde Vitens tussen de 7,5 en 8. “Dat is erg hoog. Gekeken is naar onder andere leiderschap, veiligheid, integriteit en ontwikkelingsmogelijkheden. We gebruiken de resultaten uit het onderzoek ook om op afdelingsniveau te kijken waar mogelijkheden tot verbetering liggen. Uitgangspunt is dat we dat altijd samen doen. In goed overleg kom je tot de beste mogelijkheden om talenten nog beter te benutten.”